Vaasan Alueen Autoalantyöntekijät os. 080

Extra allmänt möte

Vasa Transportbranscharbetare rf avd 080 håller ett extra allmänt möte tisdagen 21.6.2022 kl 18.00,
platsen är avdelningens mötesrum, Ay-keskus, Storalånggatan 43. På mötet behandlas försäljning av
avdelnings kontorslokalen och uthyrning av nya lokalen. Med på mötet är ombudsman Tuulikki Aikio. Bland
deltagarna lottar vi ut sommarpresenter. Välkommen! Kommittén

Vaasan kuljetustyöntekijät ry