Vaasan Alueen Autoalantyöntekijät os. 080

Lillajulkryssning

Vasa Transportbranscharbetare r.f. avd. 080 ordnar en kryssning Vasa-Umeå-Vasa åt sina medlemmar lördagen 26.11.2022. Resan kostar 30€/medlem och 60€/avec inkl. kryssning, frukost, julbord och bussresor. Med på kryssning är AKT:s lönesekreterare Vesa Lackman samt ombudsman Tuulikki Aikio.  Anmälningen senast 13.11.2022 via denna länk https://www.lyyti.in/osasto080risteily2022  Deltagande begräftas vid anmälan genom att betala avgiften 30/60 euro på avd. konto FI71 5542 6820 0039 79. Agera snabbt, antalet platser är begränsat. Mera information: Olli-Matti tel. 040 5413 794 / Elina 06-220 1561 Välkommen! Kommittén

Vaasan kuljetustyöntekijät ry