Vaasan Alueen Autoalantyöntekijät os. 080

Välkommen till den uppdaterade hemsidan för Vasanejdens Bilbranscharbetare!

Syftet med hemsidan är att öka kommunikationen mellan fackavdelningen och medlemmarna och att tillhandahålla redskap för fackavdelnings-, förtroendemanna- och arbetarskyddsverksamheten.

På första sidan kan du läsa fackavdelningens senaste meddelanden och händelser samt centrala nyheter som gäller arbetslivet.

I medlemsområdet hittar du branschspecifika kollektivavtal, aktuella utbildningar och arbetsplatsinformation. Dessutom kan du lämna förslag till förändringar i kollektivavtalen och anmäla dig till utbildning.

På fliken medlemsförmåner har vi samlat AKT:s alla nationella medlemsförmåner samt lokala förmåner i Vasaregionen.

På webbplatsen kan du också bekanta dig med kommittén för den innevarande perioden och lämna en begäran om att vi ska ta kontakt.

Tillsammans kan vi påverka!

Vaasan kuljetustyöntekijät ry