Ammattiosasto (SV)

Vaasan kuljetustyöntekijät ry

Fackavdelning

Vasanejdens Bilbranscharbetare är en lokal fackavdelning i landskapet Österbotten, och medlemsförening i Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT.

Fackavdelningens uppgift är att övervaka och utveckla kollektivavtalen, upprätthålla regionens förtroendemanna- och arbetarskyddsverksamhet, informera medlemmarna om viktiga nyheter i anslutning till arbetslivet och erbjuda dem utbildning och rådgivning.

Dessutom bidrar fackavdelningen till att främja medlemmarnas fritidsaktiviteter genom att stödja biljetter till olika evenemang och genom att förhandla fram lokala medlemsförmåner.

Olli-Matti Damski

Puheenjohtaja
Nuorisovastaava
vaasankuljetustyontekijat@gmail.com

Tawfik Ahmadi

Sosiaali- ja työsuojeluvastaava

Ahmet Camdzic

Koulutusvastaava
Varasihteeri

Heikki Hietanen

Toimikunnan jäsen

Abdullah Durmaz

Varajäsen

Elina Wingren

Taloudenhoitaja
Vaasan kuljetustyöntekijät ry